2010/10/28

Veterinarian vs. MD

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/10/07

Kamica pęcherza moczowego

Przypadek wydaje się prosty ale zdecydowałam się go tu opisać ponieważ został błędnie zdiagnozowany w innej klinice a mianowicie jako guz pęcherza moczowego.
A lekarz dawał psu zaledwie kilka tygodni życia.

Siedmioletnia suczka rasy shih-tzu.
Na zdjęciu usg (poniżej) widać 7 centymetrowy twór. Przy poruszaniu pęcherzem - ruchomy (!):

   

Dla pewności zostało zrobione zdjęcie RTG. Wyraźnie widać dwa spore kamienie:

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/09/25

Zaburzenia koordynacji u Nelly

2010/09/23

IMHA leczenie

W leczeniu IMHA musimy opanować działanie układu odpornościowego.
Dlatego na liście leków znajdzie się cyklosporyna A i metyloprednizolon.

Oczywiście należy podawać płyny
kontrolując ciśnienie krwi i ilość wydalanego moczu.

Z antybiotyków najkorzystniej wypada doksycyklina.
Wszelkie antytoksykanty w postaci witamin są wskazane.
Na liście leków jest też ranitydyna i MCP.
Nie można zapomnieć o ochronie wątroby stosując na przykład LiverUp i Fortekor oraz błony śluzowej żołądka - Ulcogant. Pies powinien jeść specjalistyczną karmę na przykład a/d lub i/d Hillsa.

Poważny stan predysponuje do podania heparyny.
Przetaczanie krwi stosuje się w sytuacji krytycznej ze względu na wysokie ryzyko.

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

IMHA Immune-Mediated Hemolytic Anemia

IMHA Immune-mediated Hemolytic Anemia albo AIHA Autoimmune Hemolytic Anemia

Kolejna choroba autoimmunologiczna.
Tym razem układ immunologiczny atakuje krwinki czerwone.
Etiologia choroby wydaje się prosta. Do powierzchni erytrocytów 'przyklejają' się przeciwciała a te są rozpoznawane przez układ immunologiczny, który 'przy okazji ataku na przeciwciała' niszczy czerwone krwinki.
Tylko skąd te przeciwciała. Mogą pochodzić z leków, toksyn czy wirusów i in.
W literaturze wśród możliwych przyczyn znajdujemy: infekcje,
zakażenie Ehrlichia, Babesia, peniciliny, szczepionki czy zatrucie cynkiem po połknięciu monety.
Może być to też idiopatyczna reakcja immunologiczna - to znaczy nie mniej nie więcej tylko - reakcja immunologiczna o nieznanej przyczynie.
Oczywiście jeśli znamy bezpośrednią przyczynę, rokowanie staje się bardziej pomyślne.
Szukanie przyczyny jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na leczenie ale też na niedopuszczenie do nawrotu choroby!

W opisywanym przeze mnie przypadku przyczyna niestety jest nieznana.
Rokowanie jest tym gorsze, że epizod choroby pojawia się po raz drugi, około roku po zdiagnozowaniu i opanowaniu choroby.
Badanie w kierunku przeciwciał przeciwko Babesia i Ehrlichia przeprowadzone rok wcześniej były negatywne.
W przypadku IMHA rzadko udaje się wyprowadzić pacjenta z nawrotu choroby.

W literaturze można znaleźć też informacje, że rokowanie pogarsza występowanie żółtaczki.
W moim przypadku żółtaczka jest bardzo zaawansowana.

U pięcioletniej suczki wystąpiły bardzo wyraźne i gwałtowne objawy.
Pierwszą rzeczą zauważoną przez właścicielkę była zmiana samopoczucia psa, apatia, przygnębienie i brak apetytu. Właścicielka jest pracownikiem kliniki i była świadoma na co choruje pies dlatego natychmiast pojawiła się w klinice.

Badanie kliniczne dało listę objawów:

dzień pierwszy 22/09 18:30
-bardzo wyraźne zażółcenie błon śluzowych i skóry
-ciemno czerwony/czarny mocz

-bardzo złe wyniki krwi:

morfologia:
leukocyty 17,9
erytrocyty 2,8
hemoglobina 6,8
hematokryt 20,1%
MCV 70
MCH 23,8
MCHC 33,8
trombocyty 69

biochemia:
BUN 32 mg/dl
glukoza 106 mg/dl
ALP niemierzalne
T-pro 7,1 mg/dl
GPT 366 IU/l
kreatynina 4,6 mg/dl
bilirubina powyżej 25

dzień drugi (po 24godzinnej hospitalizacji) 23/09 11:30
-ataksja/zaburzenia koordynacji
-kolor śluzówek i skóry żółto pomarańczowy
-kolor moczu czerwono-czarny
-pogarszające się wyniki krwi

morfologia:
leukocyty 42
erytrocyty 2,08
hemoglobina 5,3
hematokryt 15,4%
MCV 74
MCH 25,5
MCHC 34,4
trombocyty 118

biochemia:
BUN 36 mg/dl
glukoza 118 mg/dl
ALP niemierzalne
T-pro 7,9 mg/dl
GPT 339 IU/l
kreatynina 7,8 mg/dl
bilirubina powyżej 25


Rozróżnia się 2 odmiany IMHA: gdy rozpadają się erytrocyty wewnątrz naczyń krwionośnych lub poza nimi. U psów najczęściej spotyka się pozanaczyniową odmianę tej choroby.
Erytrocyty rozpadają się głównie w śledzionie dlatego usunięcie tego narządu w przypadku pozanaczyniowego IMHA jest wskazane.
W rozmazie krwi widać szczątki erytrocytów ale również młode postacie tych komórek, ponieważ produkcja czerwonych krwinek nie zatrzymuje się.
Jest to tak zwana anemia regeneratywna.

cdn.

2010/05/26

Before, after

Efekty leczenia pęcherzycy liściastej.

BEFORE

AFTER


jesteśmy zadowoleni


Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

Zapalenie naczyń skórnych


Rozpoznanie różnicowe obejmuje grzybicę, zapalenia bakteryjne,
zapalenie na tle Malassezia,
obecność pasożytów.Kot wcześniej był leczony w związku z kilkoma wyłysieniami na bokach i grzbiecie.
Badania wykazały grzybicze tło tych wyłysień.
Pacjent przyjmował ketokonazol i zmiany się wycofały.
Ciemne strupy pod oczami powstały w czasie leczenia ketokonazolem.
Zabarwienie było mylące. Dopiero przy pobieraniu próbki do badań zauważyłam sączącą się krew
a polanie wodą utlenioną potwierdziło etiologię strupów.
Badanie bakteriologiczne i histopatologiczne wykazało bardzo dużą ilość erytrocytów przy niewielkiej ilości bakterii. Badanie w kierunku Malassieziozy było ujemne, podobnie badanie w kierunku nużycy i innych pasożytów.

2010/05/10

Zatrucie metaldehydem i metiokarbem - środkami mięczakobójczymi

Wiosna, czas koszenia trawników, nawożenia, pozbywania się chwastów i szkodników.
Pamiętajmy, że nawozy, środki owadobójcze, chwastobójcze, mięczakobójcze itp. to silne trucizny dla naszych dzieci i zwierząt.

ZATRUCIE ŚRODKAMI MIĘCZAKOBÓJCZYMI
Objawy:
METIOKARB
drżenie mięśni całego ciała, ślinotok, zwężenie źrenic, biegunka, wymioty, mimowolne oddawanie kału i moczu
nie ma zagrożenia życia, zwykle objawy ustępują po 24-48 godzinach.
METALDEHYD
opisthotonus (wygięcie szyi w kierunku grzbietu), drżenie mięśni całego ciała, ślinotok, tachykardia, wysokie tętno, zaburzenia oddechowe, poszerzenie źrenic, biegunka, wymioty, mimowolne oddawanie kału i moczu,
zagrożenie życia na skutek niewydolności oddechowej;

Mechanizm działania:
hamowanie działania acetylocholinoesterazy (enzymu rozkładającego acetylocholinę - przekaźnik odpowiadający za skurcze mięśni)

Lecznie:
przeciwwstrząsowe
sedacja
nawodnienie
leki przyspieszające filtrację nerkową
atropina (znosi ślinotok, powoduje rozszerzenie źrenic ale nie znosi drżenia mięśni szkieletowych);


Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

Zaburzenie autoimmunologiczne-pęcherzyca liściasta


Pęcherzyca liściasta (pemphigus foliaceus) to jedna z chorób autoimmunologicznych.

Czyli, taka choroba, w której układ immunologiczny, w normalnych warunkach chroniący organizm przed obcymi komórkami, nie rozpoznaje własnych, myli je z obcymi.
W przypadku pęcherzycy liściastej układ obronny wytwarza autoprzeciwciała przeciwko prawidłowym elementom naskórka. Uszkodzone zostają składniki odpowiedzialne za przyleganie do siebie komórek naskórka (keratynocytów). Dochodzi do procesu nazywanego akantolizą a oznaczającego oddzielanie się od siebie komórek naskórka.
Stąd w obrazie mikroskopowym potwierdzeniem będą akantocyty (komórki obłe) w przeciwieństwie do keratynocytów (komórek kolczystych).

Przed postawieniem diagnozy dotyczącej psa ze zdjęcia, należało wykluczyć kilka bardziej pospolitych chorób.
Z wywiadu dowiedziałam się, że pies wcześniej był nieskutecznie leczony kilkoma antybiotykami z różnych grup. Leczenie nie przyniosło żadnych skutków. Co ciekawe przedstawiony wynik badań bakteriologicznych był ujemny dla wszystkich bakterii. Nie wiadomo więc dlaczego zdecydowano się na antybiotykoterapię. Być może powodem było podobieństwo do zapalenia ropnego skóry i niedowierzanie badaniu bakteriologicznemu.

Pobranie zeskrobiny pozwoliło wykluczyć nużycę.
Barwienie preparatu odciskowego zmodyfikowanym barwnikiem Wright'a potwierdziło znikomą ilość bakterii a wykazało liczne neutrofile i akantocyty. Akantocyty są to zaokrąglone keratynocyty, charakterystyczne dla pęcherzycy (strzałki).

2010/04/13

Skutki uboczne środków antykoncepcyjnych u kotek

Stosowanie środków zapobiegających rui u kotek obarczone jest możliwymi skutkami ubocznymi.

Jednym z nich jest rozrost włóknisto-nabłonkowy, który sporadycznie może pojawiać się u kotek po zastosowaniu w niewłaściwym momencie cyklu.

Przypadek kliniczny: u 2 letniej kotki po kilku zastrzykach z octanem medroksyprogesteronu (Depo-Promone) i kilku z proligestonu (Delvosteron) pojawiły się 2 guzki w okolicy sutków (jeden w okolicy pachowej, drugi w okolicy fałdu kolanowego na przeciwległych listwach mlecznych) i w ciągu tygodnia powiększyły się do wielkości śliwek.

Guzki należy różnicować z gruczolakorakiem gruczołów mlekowych, często występującym nowotworowym kotek niesterylizowanych. Gruczolakorak posiada receptory dla estrogenów wydzielanych przez jajniki. Jedynym słusznym postępowaniem w tym przypadku jest usunięcie chirurgiczne guzów oraz zabieg sterylizacji, który zapobiegnie tworzeniu się nowych guzów.

W przypadku rozrostu włóknisto-nabłonkowego istnieje kilka sposobów postępowania. U kotek, u których stosowano środki antykoncepcyjne, należy te preparaty odstawić. Jeśli jest to możliwe kotkę należy poddać zabiegowi sterylizacji, w przeciwnym wypadku stosuje się terapię aglepristonem.

Na zdjęciach młoda (2 letnia) kotka, u której po kilkukrotnym stosowaniu środków zapobiegających rujce, wystąpił rozrost włóknisto-nabłonkowy. Kotka została wysterylizowana a zmiany rozrostowe pozostawione. Zmiany wchłoną się maksymalnie w ciągu 5 miesięcy czyli w okresie kiedy ostatnio zastosowany preparat zostanie zmetabolizowany.

2010/01/23

szczenięta w nowych domach

7 tygodni to optymalny wiek szczeniaka do przejścia do nowego domu.
Mija wtedy tydzień od pierwszego szczepienia.
Maluch wybawił się już z rodzeństwem i nauczył, że nie można gryźć zbyt mocno a gdy boli trzeba piszczeć i przewracać się na plecy.
Gdy szczenięta wychowywane są przez sukę przez 7 tygodni pobierają od niej bezcenne nauki.
Nie jest dobrze czekać dłużej ponieważ 8-9 tydzień to okres, w którym szczenięta są bardziej bojaźliwe i gorzej zniosą takie zmiany.
Do tej pory moje szczenięta poznały kilkanaście osób, chodziły i spały na różnych podłożach, poznały różne hałasy, światła, całą masę przedmiotów. Miały też surowego wuja - 16letniego sznaucera miniaturowego czyli mojego cudownego psa.
To wszystko bardzo ważne jeśli pies ma być przyjaźnie nastawiony do świata, odważny ale też ufny i spokojny.
W młodym wieku ich chęć do zabawy i poznawania świata można wykorzystać na krótkie lekcje (dosłownie 5 minutowe nauki siad, leżeć, łapka), które są frajdą dla nagradzanego malucha. Jest to też czas kiedy uczymy pieska cierpliwości podczas wszelakich zabiegów: czyszczenia uszu, obcinania pazurów, wycierania łap, szczotkowania zębów.
Idealna jest sytuacja kiedy przyszli właściciele odwiedzają maluchy kilkakrotnie przed adopcją.
Szczeniak znając te osoby zupełnie inaczej znosi rozstanie z rodzeństwem i domem, który do tej pory znał niż gdy przyjeżdża po niego ktoś zupełnie obcy. Przećwiczyliśmy to i naprawdę działa.
Dziękuję wszystkim rodzinom, które zapewniły domy moim szczeniakom. Życzę powodzenia w wychowaniu i przyjaźni na lata.
Dzisiaj zamieszczam zdjęcia zrobione przez nowych właścicieli w nowych domach.
  Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/22

wskazania dla nowych właścicieli

Żywienie - Wszelkie zmiany pożywienia powinny być stopniowe. Do trzech miesięcy sucha karma przeznaczona dla szczeniąt w odpowiednim wieku, powinna być namaczana w wodzie. Pies cały czas musi mieć dostęp do świeżej wody. Miseczki powinny być stawiane w miejscach gdzie rozlana woda i rozrzucony pokarm można łatwo zmyć. Można je położyć kawałku zmywalnej maty lub na gazetach, które po posiłku można wyrzucić. Szczenięta w wieku 7 tygodni jedzą 4 posiłki dziennie co 5 godzin, np. o 9, 14, 19, 24. Pory można stopniowo zmienić według potrzeb. Odstępy między posiłkami powinny mieć 4-5 godzin a ilość określona jest na opakowaniu karmy. Poza suchą karmą szczeniętom można podawać biały półtłusty ser, rozdrobnione jajko na twardo. Jeśli zamierzamy gotować psu, polecam gotowanego kurczaka z ryżem i marchewką. Gotowaną marchewkę można również dodawać do suchej karmy. Zamiennikiem ryżu może być makaron. Po ukończeniu 16 tygodni przez psa, można odejść od namaczania karmy i zredukować ilość posiłków do 3. Można zacząć od podawania suchego tylko rano. Nie należy podawać psu kaszy, cebuli, cukru, soli, czekolady, brzoskwiń, awokado, rodzynek. Pamiętajmy, że jeśli nie chcemy żeby pies prosił o jedzenie przy stole to nie możemy ani raz podać mu niczego w czasie naszego posiłku. Dodatkowo zawsze należy pamiętać żeby poprosić naszych gości aby stosowali się do tej zasady. To samo dotyczy trującej czekolady i ciastek, które wpływają niekorzystnie na organizm psa. Jeśli pies nie pozna smaku słodyczy, nigdy nie będzie mu go brakowało.

Nauka czystości - zaraz po przybyciu do nowego
domu należy pozwolić szczeniakowi załatwić się. Można położyć go na gazecie lub w wydzielonym miejscu ogródku (lub tam gdzie oczekujemy że będzie się wypróżniał przez najbliższe tygodnie). Za wszelkie nieudane próby szczenię nie może być karane. Jedynie sukcesy powinny być nagradzane. Gdy pies przyjmuje pozycję do oddania moczu lub kału w niewłaściwym miejscu, szybko przenosimy go w odpowiednie miejsce. Pies cały czas musi mieć do niego dostęp.

Zagrożenia - przygotowanie miejsca dla nowego psa powinno mieć co najmniej 2 etapy. Przygotowanie przed przywiezieniem psa i modyfikacje po obserwacji zachowania pupila. W pierwszy etapie może pomóc nam przejście na czworakach po pomieszczeniach i zauważenie co może zaciekawić naszego szczeniaka. Wbrew pozorom z dołu wszystko wygląda inaczej. To co niewątpliwie się spodoba to kable elektryczne, kontakty, kwiatki, butelki (np. detergenty), donice z ziemią, buty i wszelkie przedmioty pozostawione na ziemi. Ważne żeby zabezpieczyć miejsca, z których szczeniak może spaść (schody, antresole, mniejsze spadki etc.). Trujące rośliny pokojowe należy umieścić w miejscach niedostępnych dla pyszczka szczeniaka. Trujące rośliny pokojowe: aloes, anturium, monstera, diffenbachia, kroton, poisencja (gwiazda betlejemska), sanseveria (miecze)... Trujące rośliny ogrodowe: różanecznik, hortensja, hiacynt, zimowit... Trujące rośliny dzikie: kasztanowiec, jemioła, lilie... Zdjęcia roślin dostępne na stronie: http://www.vetopedia.pl/article25-1-Trujace_rosliny.html Gdy przyniesiemy do domu szczeniaka należy go obserwować a sam pokaże nam czego w naszym przygotowaniu nie uwzględniliśmy.

Pierwsze noce z reguły są trudne. Szczeniak może być niespokojny. Istnieją dwa podejścia do tego problemu. Ignorowanie płaczu dopóki malec się nie przyzwyczai. Nie należy karać za płacz - to tylko pogłębi jego rozpacz. Chwalimy szczeniaka po spokojnej nocy. Drugim wyjściem jest umieszczenie kojca w naszej sypialni na kilka tygodni. To może utrudnić późniejsze przyzwyczajanie psa do trzymania się z dala od sypialni i łóżek.


Miejsce do spania - własne legowisko będzie dla naszego szczeniaka bardzo ważne. Ponieważ w czasie gdy przychodzi do nowego domu jest w okresie poznawania wszystkiego pyszczkiem i gryzienia, pierwsze legowisko musi uwzględniać możliwość zniszczenia. Może być to zwykłe kartonowe pudełko z wyciętą przednią ścianką i kocyk. Po zakończeniu ząbkowania, gdy szczeniak mniej gryzie, można pomyśleć o porządniejszym legowisku.
Podobnie jak z jedzeniem przy stole - na samym początku musimy zdecydować czy chcemy aby nasz pies wskakiwał na kanapy i sypiał w naszym łóżku. Jeśli nie, musimy być bardzo stanowczy, tylko wtedy odniesiemy sukces.

Wychowanie - labradory są wrażliwe na karanie
– wystarczy ostrzejsze słowo przy niepożądanym zachowaniu. Prosta rzeczywistość - gdy nasz głos wyraża niezadowolenie - wystarczy jako kara, ponieważ labradory niczego bardziej nie pragną, niż przypodobać się swojemu panu. O wiele lepsze wyniki wychowawcze osiąga się poprzez chwalenie i miłość, niż przez twarde traktowanie. Jego łatwość w wychowaniu i układaniu, nie oznacza, że on się sam wychowa i wszystkiego nauczy. Pamiętajmy, że labrador wyrośnie nam na dużego, silnego psa z temperamentem i z tym trzeba się liczyć od samego początku. Szkolmy psa tylko metodami pozytywnymi. „Można mu wpoić wszystko, czego pies w ogóle może się nauczyć. Pojmuje szkolenie tak łatwo, jak żadna inna rasa, prześcigając się po prostu w gorliwości.” - Richard A. Wolters Pies nie niszczy niczego złośliwie. Całą odpowiedzialność za zniszczenia lub szkody ponosi sam właściciel, który nieodpowiednio przygotował miejsce, w którym pies został sam lub który poświęca mu zbyt mało czasu.

Kosmetyka - obcinanie pazurów, higiena uszu, oczu, wycieranie łap po spacerach, kąpiele i inne. Jeśli chcemy w przyszłości aby nasz pies cierpliwie znosił kosmetykę, naukę trzeba zacząć na samym początku. Może ona polegać na systematycznym braniu szczeniaka na ręce i bardzo spokojnym oglądaniu uszu, zębów, łapek, przetarciu oczu. Przyzwyczajenie psa do kosmetyki jest ważnym elementem wychowania psa.
Zanim pies zacznie wychodzić na spacery ścieranie pazurów jest ograniczone i co kilka tygodni można obciąć paznokcie ale jedynie o 2-3 milimetry. Jeśli pies ma czarne paznokcie - trudno dojrzeć naczynie (zdjęcie) -uważajmy żeby nie obcinać więcej ponieważ istnieje niebezpieczeństwo przecięcia naczynia paznokcia co wywoła krwawienie i ból oraz uraz do tego typu zabiegów.
Jeśli nasz pies ma jasne pazury - mamy znacznie ułatwione zadanie. Zdarza się, że część pazurów jest czarna a część jasne (zdjęcie).
Najlepiej obcinajmy pazury stopniowo po 1 mm (zdjęcie).
Jeśli się to zdarzy, krwawienie powinno ustać w ciągu 5 minut. Aby zahamować krwawienie można użyć nadmanganianu potasu lub lapisu (azotanu srebra).
http://www.videojug.com/film/how-to-trim-a-dogs-nails-3.

Jednym ze sposobów na utrzymanie jamy ustnej psa w doskonałym stanie jest szczotkowanie zębów. Jeśli będziemy chcieli to robić, naukę musimy zacząć szybko a później systematycznie zabieg powtarzać. Zostało potwierdzone u kilkunastoletniego kota, któremu właściciel raz dziennie myje zęby, że stan jego dziąseł i wszystkich zębów jest doskonały bez względu na stosowaną dietę i bez innych zabiegów pielęgnacyjnych. Ważne: pasta do zębów dla psów jest zupełnie inna od ludzkiej pasty. Zawiera enzymy trawienne, nie zawiera fluoru. Pasta zębów przeznaczona dla ludzi może być trująca dla psa.
zdjęcia-źródło: http://www.vetmed.wsu.edu/cliented/dog_nails.aspx


Kąpiele nie mogą być zbyt częste z używany szampon przeznaczony
wyłącznie dla psów. Polecam szampon dr. Seidla. Jeśli chcemy psa przyzwyczaić do suszarki to naukę również należy rozpocząć wcześnie używając najsłabszego powiewu. Nie zalecam kąpieli przed ukończeniem 6 miesięcy.

Polecam lekturę:
Gwen Bailey - Szkoła szczeniąt, Szczenię doskonałe
Pamela Dennison - Pozytywne Szkolenie Psów
Terry Ryan - Przechytrzyć Psa

Jean Donaldson - Pies i Człowiek

Turid Rugaas - Sygnały uspokające
Karen Pryor - Najpierw wytresuj kurczaka

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/21

odchów ślepego miotu - tydzień siódmy


Tydzień siódmy to czas nieustających zabaw i największej do tej pory zmiany w życiu szczeniąt.

Wyjazd do nowych domów.
Nie ma co zwlekać z tym momentem ponieważ szczenię zaczyna się przywiązywać do osób i otoczenia. Rozstanie w późniejszym czasie byłoby coraz trudniejsze i okupione większym stresem.
Nie jest dobrze też przyspieszać tego momentu żeby nie pozbawić malucha korzyści płynących z obecności rodzeństwa i suki.Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/19

Pierwsze szczepienie 6-7 tydzień

Szczenięta wymagają 3-krotnego zaszczepienia przeciwko chorobom zakaźnym.
Pierwsze szczepienie zaleca się wykonać w wieku 6-7 tygodni, drugie za 21 dni, w wieku 9-10 tygodni i kolejne również po 21 dniach, w wieku 12-13 tygodni.

Moje szczenięta zostały zaszczepione po raz pierwszy w wieku 6 tygodni szczepionką Nobivac Puppy DP przeciwko nosówce i parwowirozie. Szczepienie nie wywołało żadnych efektów ubocznych.

Terminy drugiego i trzeciego szczepienia przeciwko nosówce, parwowirozie, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parainfluenzie, koronawirozie, leptospirozie zostały wyznaczone odpowiednio za 3 i 6 tygodni.

2-4 tygodnie po trzecim szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym planuje się obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie.


W czasie pierwszych wizyt w gabinecie weterynaryjnym nie kładźmy szczeniaka na ziemi w gabinecie ani przed nim. Na samą wizytę zaczekajmy w samochodzie lub przed gabinetem tak żeby uniemożliwić kontakt malucha z innymi pacjentami.
Dopiero trzy tygodnie po trzecim szczepieniu szczepieniu pies może wybrać się na swój pierwszy długi spacer. UWAGA Do 14-15 tygodnia kontakt psa z otoczeniem zewnętrznym (np. spacery poza ogrodem, kontakt z innymi psami) powinien być ograniczony. Kolejne szczepienie wykonuje się po roku. Następnie wystarczające jest szczepienie psa raz na 3 lata. (Polecane szczepionki: Nobivac, Duramune, Vanguard).Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/18

odchów ślepego miotu - tydzień szósty/przypadek dermatologiczny

U jednego szczeniaka na skórze brzuszka pojawiają się przebarwienia.
Poza zmianami hiperpigmentacyjnymi nie ma żadnych innych objawów.
Zmiany są suche, ograniczone do bezwłosej skóry brzucha.
Nie występuje świąd, nie ma wyłysień w żadnym miejscu.
Szczenię jest w świetnej formie, chętne do zabawy i ma wielki apetyt.
Z czasem zmiany nie zmieniają się (nie strupieją, nie złuszczają się, brak ropnego wysięku).
Jest to krostkowe zapalenie powierzchowne/liszajec - stosuje przemywanie skóry Manusanem (chlorheksydyna) i krem z nadtlenkiem benzoilu.
To typowe zmiany u szczeniąt.
Na ogół, poza takimi zabiegami kosmetycznymi, pomaga zmiana warunków bytowania szczeniaka.

Szczeniaki domagają się wyjścia z wydzielonej części pokoju. Dodatkowo brudzą coraz więcej. Przenosimy się do nowego pomieszczenia z podłogą wyłożoną płytkami.
Wydają się być zadowolone z tej zmiany i od razu rozpoczynają badanie terenu.
Wszystkie niebezpieczne przedmioty zostały wyniesione a zakamarki zabezpieczone.
Szczeniaki nauczyły się pić z miseczek. Do końca szóstego tygodnia nalewam do jednej mleko a do drugiej wodę.
Maluchy po jedzeniu szaleją już nawet godzinę.
Przynajmniej raz dziennie biorę je do salonu z choinką gdzie nie brakuje nowych bodźców i gdzie szaleją bez końca. Te szaleństwa wymagają ciągłej kontroli.


Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/17

Odrobaczanie szczeniąt

Niemal 100% szczeniąt jest zarażonych glistą psią Toxocara canis.
Larwy dostają się do organizmu szczenięcia przez łożysko jeszcze w łonie matki oraz z siarą i mlekiem po urodzeniu.
Rozpoczynają wędrówkę po organizmie, z krwią trafiają do wątroby a następnie do płuc. Szczenię odkrztusza i połyka larwę, która dostaje się do przewodu pokarmowego. Tu znajduje optymalne warunki do dalszego rozwoju i osiąga postać dojrzałą. To moment, w który chcemy trafić podając środki przeciwrobacze.
Taki cykl rozwojowy trwa około 2 tygodni, dlatego po raz pierwszy szczenię odrobacza się właśnie w wieku 2-3 tygodni.
Na rynku jest wiele środków przeciwrobaczych, kojarzonych z tzw. 'tabletką na odrobaczenie'. Zawierają one różne środki przeciwpasożytnicze, działające na inne pasożyty (glisty, włosogłówki, tęgoryjce, tasiemce). Należy użyć środka specjalnie przeznaczonego dla szczeniąt.

Po odrobaczeniu w kale można zaobserwować martwe postacie dorosłe Toxocara canis a przy intensywnej inwazji również żywe. Jeśli zarobaczenie jest znaczne zwierzęta mogą również wymiotować pasożytami. Wszystko to świadczy to o skuteczności naszego działania. Nawet przy tak intensywnej inwazji nie należy podawać od razu kolejnej dawki przeciwrobaczej! Zatrute glisty wydzielają toksyny, które w wysokim stężeniu mogą doprowadzić do śmiertelnego zatrucia szczenięcia.
Drugą dawkę podaje się po 2 tygodniach kiedy kolejne pokolenie larw przeobrazi się w postacie dorosłe. Następne dawki podajemy co 4 tygodnie do momentu kiedy szczenię będzie miało 6 miesięcy.
Do odrobaczania szczeniąt doskonale nadaje się 'Drontal Junior' (zawiesina) zawierający pyrantel (w postaci embonianu, który nie wchłania się z przewodu pokarmowego i wydalany jest z kałem w postaci niezmienionej) i febantel (szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i metabolizowany do fenbendazolu i oxfendazolu). Fenbendazol i oxfendazol to środki zwalczające zarówno postacie dojrzałe jak i larwalne nicieni i tasiemców. Działanie 'Drontal Junior' obejmuje zwalczanie glist, włosogłówek i tęgoryjców: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis.
Brak jest przeciwwskazań i działań niepożądanych do stosowania tego preparatu. Forma zawiesiny jest łatwiejsza do podania i przyjemniejsza dla malucha.
Cykl rozwojowy różni się u psa dorosłego oraz u żywicieli paratenicznych (rezerwowych) od cyklu jaki obserwujemy u szczeniąt.
U psów dorosłych do zarażenia dochodzi po zjedzeniu jaj inwazyjnych ze środowiska zewnętrznego. Z jaj w przewodzie pokarmowym rozwijają się larwy, przebijają ścianę jelita i z krwią wędrują do wątroby i płuc. Z płuc larwy dostają się do różnych narządów gdzie przyjmują formę uśpioną. Podobnie dzieje się u żywicieli paratenicznych, którymi może być inne zwierze lub człowiek.
U suk do 'obudzenia' uśpionych larw dochodzi podczas ciąży, a larwy wędrują przez naczynia łożyska do organizmu szczenięcia.
Gdy opiekujemy się szczenięciem należy pamiętać o higienie rąk i systematycznym sprzątaniu w jego środowisku a za jakiś czas o profilaktyce u zwierzęcia dorosłego.
Jaja inwazyjne to jaja, które 'dojrzewały' w środowisku zewnętrznym przez co najmniej 2 tygodnie a w zimie nawet do kilku miesięcy. Dlatego zarażeniem najbardziej zagrożone są dzieci bawiące się w piaskownicach i podnoszące z ziemi różne przedmioty.
Glistnica psia u dzieci jest najczęściej rozpoznawana gdy larwa zakończy swoją wędrówkę w oku i dojdzie do zaburzenia widzenia.

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/16

labradory w służbach ratowniczych

Labradory szkoli się do pomocy ludziom w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak trzęsienie ziemi na Haiti.
Doskonały węch, inteligencja, pracowitość i wierność - to cechy które sprawiają, że nie ma lepszych w akcjach poszukiwawczych.
Raz my pomagamy im, innym razem one nam.

Zdjęcie - źródło
http://www.990px.pl/index.php/2010/01/15/haiti-7-stopni-w-skali-richtera-18/

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.

2010/01/15

odchów ślepego miotu - tydzień piąty

Orientacja wzrokowa i słuchowa jest coraz bardziej zaawansowana.
W piątym tygodniu słuch osiąga poziom słuchu u dorosłego psa. Wzrok i czynność fal mózgowych wciąż się rozwija.
Odruch ssania powoli zaczyna zanikać.
Pełne mleczne uzębienie sprawia ból suce podczas ssania brodawek.
Moje maluchy nie przysysają się już do cumli z taką łatwością jak kiedyś ale jeszcze cały czas chętnie piją z butelek.
'Starter' jest teraz podstawą diety jednak nadal nie piją wody ze spodeczków.
Po przebudzeniu, przed posiłkami maluchy chwile spędzają na zabawie.
Po 10 minutach są już wyczerpane.
Dużym zainteresowaniem cieszą się rękawy od ubrań wiszących na krześle...
Szczeniaki zwracają uwagę na każdy nowy położony przed nimi przedmiot.
Jeśli się im na to pozwoli, próbują wymuszać płaczem branie na ręce, jedzenie czy głaskanie.

Sklep 
BazaarKrakow.pl - dywany, pościele, firany, zasłony, dywaniki, chodniki,
 ręczniki. Odbiór własny w Krakowie. Duży wybór wzorów, niskie ceny.